ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W celu skorzystania do odstąpienia z zakupu lub wymiany towaru, produkt należy niezwłocznie odesłać, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu. Przed odesłaniem towaru proszę skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia adresu wysyłki. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

2. Przesyłki prosimy kierować na adres wskazany przez Sprzedającego. Z uwagi na różne źródła dostawy, adres odesłania towaru może być poza granicami Polski.

3. Zabawkiogrodowe.com nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klienta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

5.  Klient ponosi koszty zwrotu Towaru oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Klient ma prawo do otwarcia przesyłki i zbadania produktu w sposób konieczny do zbadania produktu, a w zakresie w jakim produkt został zbadany w stopniu większym niż konieczny celem sprawdzenia jego cech i właściwości, Klient odpowiada względem Sklepu za zmniejszenie w ten sposób wartości produktu w stosunku do kwoty podlegającej zwrotowi. Zmniejszenie wartości produktu jest obliczane proporcjonalnie do pierwotnej wartości produktu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Adresat: (adres podany przez Sprzedającego; dopisek: zwrot)

- Ja(*) niniejszym informuję (*) o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

- Data sprzedaży (*)

- Adres konsumenta(*)

- Numer konta bankowego konsumenta (*), na który ma być dokonany zwrot pieniędzy. 

- Data